pompy i systemy pompowe
 
 

Strona
główna
Pomoc
Informacje
Regulamin
Koszyk Zamówienia Zaloguj

Pomoc, Informacje, Regulamin Sklepu Internetowego Hydro-Vacuum S.A.

1. Definicje
2. Wymagania techniczne
3. Polityka cookies
4. Polityka ochrony prywatności
5. Rejestracja i logowanie
6. Warunki realizacji Zamówienia
7. Ceny produktów i koszt dostawy
8. Sposoby płatności
9. Czas realizacji Zamówień
10. Reklamacje
11. Prawo do odstąpienia od Umowy
12. Gwarancja
13. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
14. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady sprzedaży produktów (dalej „Produkty”) w Sklepie Internetowym Hydro-Vacuum S.A. (dalej „Sklep”) działającym pod adresem https://sklep.hv.pl.

Sklep jest platformą prowadzoną przez Hydro-Vacuum S.A. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026737, NIP 876-02-03-813, REGON 870003424, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 2.265.631,65 PLN (dalej „Spółka”). Adres poczty elektronicznej Spółki: hv@hv.pl. Telefon: 564507410, Fax: 564507367 (opłaty według standardowego cennika operatora).

Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Spółki można bezpłatnie pobrać pod adresem Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl.

§1. Definicje

Przez użyte w Regulaminie sformułowania należy rozumieć:

Kodeks cywilny - oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Sprzedaż konsumencka - oznacza sprzedaż, do której zastosowanie znajduje Ustawa o prawach konsumenta;
Ustawa o ochronie konsumenta - oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827);
Klient/Użytkownik - oznacza osobę prawną lub osobę fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną zgodnie z art. 331§1 Kodeksu cywilnego;
Magazyn - oznacza magazyn zlokalizowany w Grudziądzu przy ul. Droga Jeziorna 8, 86 303 Grudziądz;
Koszyk - oznacza funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia;
Strona produktowa - oznacza stronę w Sklepie, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
Dni Robocze - oznacza dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowych wolnych od pracy.

do góry  

§2. Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane są:
  a) system operacyjny Microsoft® Windows® XP i systemy nowsze lub systemy z rodziny LINUX oraz
  b) przeglądarka internetowa Windows® Internet Explorer 6.X lub wersja wyższa, Mozilla Firefox 2.0 lub wersja wyższa, Opera 6 lub wersja wyższa, Google Chrome 2.0 lub wyższa.
 2. W celu optymalizacji treści dostępnych w Sklepie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego Użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Pliki cookies Użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Polityka stosowania cookies opisana jest w §3. - Polityka cookies.

do góry  

§3. Polityka cookies

 1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Spółka. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią niewielką informację tekstową, wysyłaną przez serwer WWW i zapisywaną po stronie Użytkownika w pliku cookie (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, które je utworzył. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Istnieją dwa zasadnicze rodzaj plików cookies: „sesyjne” (są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasy wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia okna przeglądarki) oraz „stałe” (przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika).
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności wyświetlania stron internetowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika,
  b) utrzymywania sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie się logować,
  c) tworzenia statystyk, które umożliwiają ulepszanie struktury i zawartości Sklepu.
 4. Sklep wykorzystuje pliki cookies sesyjne oraz stałe. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania - w tym celu należy zapoznać się z sekcją „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 5. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.


do góry  

§4. Polityka ochrony prywatności (ochrony danych osobowych)

Polityka ochrony prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów/Użytkowników w związku z korzystaniem ze Sklepu. Jeśli w niniejszym paragrafie mowa o „Usłudze”, należy przez to rozumieć usługi realizowane w ramach Sklepu, włączając w to korzystanie z konta internetowego dostępnego poprzez Sklep, a także konkursy, loterie i inne podobne akcje organizowane dla Klientów/Użytkowników Sklepu.

 1. Administratorem danych osobowych Klientów/Użytkowników jest Hydro-Vacuum S.A. ul. Droga Jeziorna 8; 86-303 Grudziądz,
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Hydro-Vacuum S.A. e-mail: iod@hv.pl, tel. 56 45 07 406;
 3. Zbierania Danych Osobowych Klientów
  • Przeglądanie zawartości Sklepu nie wymaga podawania przez Użytkowników Danych Osobowych
  • Korzystanie z Usług może wiązać się z koniecznością podania przez Klienta Danych Osobowych. Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak konieczne do dokonania rejestracji oraz realizacji Zamówień Klienta w Sklepie.
 4. Zakres Danych Osobowych i ich przetwarzania
  • W zakresie uzasadnionym daną Usługą, Administrator może poprosić Użytkownika/Klienta o podanie następujących Danych Osobowych: imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu, numeru telefonu i faksu, adresu poczty elektronicznej.
  • Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia Usług oraz marketingu swoich usług i produktów.
 5. Podstawa przetwarzania Danych Osobowych
  • Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika/Klienta oraz w przypadkach, w których bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
  • Wyrażenie przez Użytkownika/Klienta zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych następują poprzez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury rejestracyjnej. Użytkownik/Klient może w każdej chwili odwołać zgodę.
 6. Informacje handlowe i ankiety
  • Administrator może przesyłać Użytkownikom/Klientom, w tym na podane przez nich adresy poczty elektronicznej, informacje handlowe na temat produktów i usług Spółki pod warunkiem, że Użytkownik/Klient wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik/Klient może w każdej chwili odwołać zgodę.
  • Administrator może przesyłać Użytkownikom/Klientom, w tym na podane przez nich adresy poczty elektronicznej, ankiety pod warunkiem, że Użytkownik/Klient wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik/Klient może w każdej chwili odwołać zgodę.
 7. Prawa Użytkownika/Klienta
  • Użytkownik/Klient ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
  • W przypadku zmiany Danych Osobowych, Użytkownik/Klient powinien zadbać o uaktualnienie Danych Osobowych w zakładce „Zmień dane” dostępnej po zalogowaniu do Sklepu.
  • Administrator zapewnia Użytkownikowi/Klientowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych na żądanie Użytkownika/Klienta, a także w innych przypadkach na podstawie przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa.
  • Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Kontakt
  • Użytkownik/Klient Sklepu może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe.
  • Użytkownik/Klient Sklepu może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego Danych Osobowych w całości lub w określonej części.
  • Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem: Hydro Vacuum S.A., ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, tel. 564507410, e-mail: hv@hv.pl; Inspektorem Danych Osobowych – e-mail: iod@hv.pl, tel. 564507406.

do góry  

§5. Rejestracja i logowanie

 1. W celu dokonania zakupu w Sklepie konieczna jest rejestracja lub posiadanie konta logowania w serwisie Spółki. Proces rejestracji obejmuje podanie Danych Osobowych oraz wyrażenie bądź odmowę wyrażenia zgód, o których mowa w §4. Regulaminu. Rejestracja jest konieczna tylko przy pierwszym Zamówieniu. Podczas kolejnych zakupów wystarczy podać adres poczty elektronicznej oraz hasło. Posiadanie adresu poczty elektronicznej i hasła dostępu do swojego konta umożliwia także śledzenie statusu złożonego Zamówienia, wgląd w historię swoich zakupów oraz swoich danych z możliwością ich edycji.
 2. Złożenie Zamówienia, sprawdzenie statusu Zamówienia, przeglądanie historii dokonanych zakupów czy aktualizacja danych Użytkownika/Klienta wymagają zalogowania się w Sklepie.

do góry  

§6. Warunki realizacji Zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 2. Klient składa zamówienie (dalej „Zamówienie”) wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej graficznego polecenia „DO KOSZYKA”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu dostawy i płatności oraz potwierdzenie Zamówienia.
 3. W Koszyku Klient wskazuje zamawiane produkty oraz ich ilość, ewentualnie wpisuje posiadany kupon rabatowy.
 4. Procedura składania Zamówienia obejmuje polecenia: „DO KOSZYKA”, „KOSZYK”, „SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA”, „KOSZTY TRANSPORTU”, „PŁATNOŚĆ”, „DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY”, „ADRES DOSTAWY”, „UWAGI”, „ZAMAWIAM”. Złożenie Zamówienia poprzez kliknięcie ikony „ZAMAWIAM” oznacza złożenia przez Klienta Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem Zamówienia.
 5. Po złożeniu Zamówienia, Spółka przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie rejestracji Zamówienia, które stanowi jednocześnie oświadczenie Spółki o przyjęciu oferty Klienta, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
 6. Przedmiot Zamówienia dostarczany jest na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 7. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub przekaże tę informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.
 8. W przypadku, gdy realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa, Klient posiada uprawnienie do:
  a) anulowania całości Zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);
  b) anulowania Zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Spółka będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
  c) podziału Zamówienia i wyznaczenia nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części Zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na Zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem Zamówienia na kilka wysyłek).
 9. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta z innych przyczyn, Spółka poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e-mail wskazany w Zamówieniu w terminie najpóźniej 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy. Jeśli zapłata za przedmiot Zamówienia została dokonana z góry – Spółka zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia wysłania informacji.

do góry  

§7. Ceny produktów i koszty dostawy

 1. Spółka zamieszcza informacje o produktach na stronie Sklepu i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie Sklepu zamieszczone przy produkcie:
  a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  b) nie zawierają informacji na temat kosztów dostawy.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
 5. Koszty przesyłki podawane są każdorazowo w zakładce „KOSZTY TRANSPORTU”. W przypadku Zamówień, których wartość przekracza 3000 zł (trzy tysiące złotych brutto) zamówione produkty wysyłane są na koszt Spółki. W przypadku Zamówień o niższej wartości, Klient ponosi koszty przesyłki w wysokości:
  a) 30,00 zł brutto (24,39 zł netto) w przypadku zamówienia do 10 szt. łączników LCA lub zestawów naprawczych do pomp;
  b) 80,00 zł brutto (65,04 zł netto) w przypadku zamówienia pozostałych produktów.
 6. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych, oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 7. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

do góry  

§8. Sposoby płatności

 1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
  a) Gotówką przy odbiorze przesyłki. W tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania Zamówienia w Sklepie;
  b) Przelewem bankowym. W tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia dokonania płatności, jednak nie później niż z dniem wpływu należności na rachunek bankowy Spółki.
  c) Płatność online. W tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia dokonania płatności z systemu płatności elektronicznych Tpay, co w przypadku poprawnie przeprowadzonej płatności po stronie Klienta następuje od razu po transakcji.
 2. Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu.
 3. Kody rabatowe mogą posiadać okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

do góry  

§9. Czas realizacji Zamówień

 1. Spółka może zamieścić na Stronie produktowej informację o liczbie Dni Roboczych, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem Zamówienia. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu Zamówienia do Klienta za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Czas realizacji Zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
 2. Aktualny status Zamówienia można sprawdzić w sekcji „Zamówienia”. W Sklepie występują następujące statusy Zamówień:
  a) Oczekujące - oznacza, że Zamówienie oczekuje na przetworzenie;
  b) Opłacone - oznacza, że Zamówienie jest opłacone poprzez system płatności elektronicznych i oczekuje na przetworzenie;
  c) W produkcji - oznacza, że Zamówienie zostało potwierdzone i skierowane do produkcji lub jest realizowane;
  d) Zrealizowane - oznacza, że Zamówienie zostało zrealizowane, tj. zamówione produkty zostały wysłane lub zostaną wysłane z określeniem dokładnej daty wysyłki;
  e) Anulowane - oznacza, że Zamówienie zostało anulowane.
 3. Zmiana statusu Zamówienia w Sklepie powoduje wysłanie wiadomości e-mail do Klienta z informacją o nowym statusie i planowanej dacie realizacji Zamówienia.

do góry  

§10. Reklamacje

10.1. Reklamacje składane przez Klientów, którzy dokonali zakupu w ramach Sprzedaży konsumenckiej

10.1.1. Klient, który dokonał zakupu w Sklepie w ramach Sprzedaży konsumenckiej, może skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi (wady fizycznej lub prawnej) poprzez złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca (Spółka) niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego (Klienta) wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie; ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, jednakże konsument może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

10.1.2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10.1.3. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej. Konsument może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

10.1.4. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. Przepisy te stosuje się do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.

10.1.5. Klient traci uprawnienia opisane w ust. 10.1.1. – 10.1.4., jeżeli przed upływem jednego roku od stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej towaru nie zawiadomił o tym Spółki, jednak do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się jednak przed upływem terminu określonego w pkt. 10.1.6. poniżej.

10.1.6. Spółka odpowiada wobec Klienta za wadę fizyczną lub prawną jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi.

10.1.7. Klient może złożyć reklamację w formie:
a) pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłając reklamację na adres Spółki,
b) elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając reklamację na adres serwis@hv.pl,
c) telefonicznej kontaktując się z Serwisem Spółki pod numerem telefonu: 564507452 (czynne w dni robocze w godzinach 7:00 - 15:00).

10.2. Reklamacje składane przez pozostałych Klientów
W przypadku pozostałych Klientów, przysługują im uprawnienia z tytułu udzielonej przez Spółkę gwarancji jakości według treści znajdującej się na kartach produktów.

10.2.1. Reklamacje należy zgłaszać w formie elektronicznej na stronie zgłoszenia reklamacyjnego do Serwisu Spółki, niezwłocznie po stwierdzeniu wady objętej naprawą gwarancyjną, nie później niż po trzech dniach od wykrycia wady oraz przed ewentualnym demontażem produktu objętego Gwarancją jakości. Niespełnienie powyższego wymagania upoważnia Spółkę do nieuznania reklamacji.

10.2.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: nazwę, typ i numer fabryczny produktu, opis zaistniałej awarii, kartę gwarancyjną produktu z wpisaną datą wydania oraz podpisem i pieczęcią Spółki.

10.2.3. Reklamujący obowiązany jest na polecenie Serwisu Spółki przesłać reklamowany wyrób na wskazany adres, wyznaczonym przez Serwis przewoźnikiem z zachowaniem zasad dotyczących pakowania przekazanych mu przez Spółkę.

do góry  

§11. Prawo do odstąpienia od Umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta Klientowi, który dokonał zakupu w Sklepie w ramach Sprzedaży konsumenckiej, przysługuje bezpłatne prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn. Pouczenie w tym zakresie dostępne jest na stronie internetowej sklep.hv.pl/pouczenie.pdf.
 2. W celu skorzystania z uprawnienia opisanego w ust. 1 niniejszego paragrafu, Klient składa Spółce na piśmie stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni.
 3. Do zachowania terminu określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Koszty zwrotu towaru są równe bezpośrednim kosztom jego przesyłki.
 5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy jest każdorazowo dołączany do przesyłki oraz dostępny jest na stronie internetowej sklep.hv.pl/sklep/formularzodstapienia.pdf.
 6. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, Klientowi, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  4. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

do góry  

§12. Gwarancja

 1. Spółka udziela Gwarancji jakości produktu przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia jego wydania, jednak nie dłużej niż 30 (trzydzieści) miesięcy od daty jego produkcji. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się każdorazowo w dołączonej do produktu karcie gwarancyjnej.
 2. W przypadku napraw, przeróbek lub jakichkolwiek ingerencji w produkt wykonywanych przez osoby nieupoważnione gwarancja na produkt wygasa. Zastrzeżenie to nie dotyczy czynności eksploatacyjnych określonych w instrukcji obsługi produktu.
 3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek:
  a) niezgodnego z dokumentacją Spółki użycia produktu do określonych warunków pracy;
  b) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcja obsługi montażu, użytkowania, przechowywania lub konserwowania produktu;
  c) uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych lub spowodowanych przez czynniki zewnętrzne, takie jak: przepięcia w sieci energetycznej, wyładowania atmosferyczne, powodzie itp.;
  d) niedbałego lub niewłaściwego wykonania prac budowlanych lub montażowych niezbędnych dla zapewnienia właściwych warunków eksploatacji produktu;
  e) normalnego zużycia eksploatacyjnego części i podzespołów;
  f) nieprawidłowej pracy produktu spowodowanej dokonaniem przez użytkownika zmian parametrów technicznych doboru.
 4. W wyniku udzielonej Gwarancji jakości wyłącza się stosowanie przepisów o rękojmi.
 5. W ramach Gwarancji jakości Spółka dokona bezpłatnej naprawy produktu.
 6. Odpowiedzialność Spółki ogranicza się do szkody rzeczywistej wyrządzonej w samym produkcie. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści oraz szkodę powstałą poza produktem.
 7. Spółka odpowiada wyłącznie za szkody powstałe z winy umyślnej Spółki.
 8. Spółka deklaruje usunięcie usterek w jak najkrótszym uzasadnionym logistycznie i organizacyjnie terminie. Termin usunięcia usterki zostanie wskazany przez Serwis Spółki po dokonaniu diagnozy usterki i po ustaleniu możliwości pozyskania części zamiennych, z uwzględnieniem rozwiązań przejściowych.
 9. Spółka oferuje wykonanie napraw i przeglądów produktów po upływie terminu Gwarancji jakości. Wykaz autoryzowanych serwisów Spółki znajduje się na stronie www.hydro-vacuum.com.pl.
 10. Udzielona przez Spółkę Gwarancja jakości na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z Ustawy o prawach konsumenta.

do góry  

§13. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

do góry  

§14. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik/Klient ma obowiązek przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Wszystkie nazwy i logotypy produktów zamieszczone na stronie Sklepu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i/lub zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.).
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdą zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw powołanych w treści Regulaminu.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian, chyba że obowiązek wprowadzenia zmian i ich stosowania wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. O zmianie treści Regulaminu Klient będzie informowany za pomocą poczty elektronicznej.
 5. Regulamin dostępny jest w siedzibie Spółki, pod adresem sklep.hv.pl, a także może zostać udostępniony Klientowi na jego życzenie w formacie powszechnie stosowanym, np. .doc, .pdf.
 6. Spółka dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.


Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

NIP: 8760203813, KRS 0000026737, Sąd Rejonowy w Toruniu. VII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy 2.265.631,65 PLN, Kapitał Wpłacony: 2.370.607,50 PLN

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności